Je tomu právě 40 let kdy nám geniální Stanley Kubrick poprvé přinesl skrz stříbrné plátno příběh sžíravého duševního rozkladu Jacka Torrance a svědectví o osudu jeho rodiny. The Shining slaví narozeniny vážení přátelé. Silný příběh natočený podle legendární novely Stephena Kinga nezůstal uvězněný v zavátém labyrintu filmových propadáků a i 4 dekády od své premiéry si hrdě drží status absolutního kultu. Na jaře roku 2020 byla většina společnosti uvržena do domácí karantény, čímž vzniklo jisté podobenství s ústředními postavami legendárního snímku. Mohli jsme se zbláznit, mohli jsme se od rána do večera přejídat a až do dna prohlubovat vášeň k neřestem všeho druhu a mnozí tak jistě učinili. My jsme se ale rozhodli volný čas a kreativní přetlak zúročit na maximum a blížící se šílenství alespoň minimálně oddálit. Díky tomu máte právě teď možnost shlédnout unikátní projekt animovaného traileru, za kterým stojí skupina 27 ilustrátorů, animátorů a výtvarníků v čele s Lukášem Królem a partou z projektu Kreslíme.
Přejeme příjemnou a ničím nerušenou zábavu.

It's been 40 years since the genius Stanley Kubrick first brought us through the silver screen the story of Jack Torrance's scathing mental decay and testimony to the fate of his family. The Shining celebrates a birthday, dear friends. The strong story based on the legendary short story by Stephen King has not remained trapped in the closed labyrinth of movie failures, and even 4 decades since its premiere, it proudly holds the status of an absolute cult. In the spring of 2020, most of the company was thrown into domestic quarantine, creating a certain resemblance to the central characters of the legendary film. We could go crazy, we could overeat from morning to evening and deepen our passion for vices of all kinds, and many certainly did. But we decided to put the free time and creative overpressure to the maximum and postpone the approaching madness at least minimally. Thanks to this, right now you have the opportunity to see a unique project of an animated trailer, which is backed by a group of 27 illustrators, animators and artists led by Lukáš Król and a group from the Kreslime project.
We wish you pleasant and undisturbed fun.


ANIMATION
Lukas Krol

instagramwebsite


Jiří Jaroš

instagram


tttroy

instagram


Gabriela Plačková

instagram | behance


Alžběta Burešová

instagram | behance


slakinglizard

instagram | website


Jana Vlková

instagram


Ivan Svárovský

instagramwebsite


Tomáš Eder

instagram


Anice Heribanová

vimeo


Mára Čmára

instagramwebsite


Roman Kelbich

instagram | facebook


Ondřej Dufek

instagram


Patrícia Pat Čmiková

instagram | youtube


Pavel Tuzex Litvaj

instagram


Eliška Kerbachová

instagram


Tereza Kovandová

instagram


Eva Matejovičová

instagramwebsite


Pavla Filip Navrátilová

instagram


Daniel Kunst

instagramwebsite


Barbora Losová

instagramwebsite


Vojtěch Woody Troják

instagram


Adam Usupov

instagram


Anna Marhoulová

instagram


Teodor Matejovič

 


Zora Pohlová

instagram


Nico Law

instagram | youtube


CLIPS

Jiří Jaroš

Tomáš Eder

Vojtěch Woody Troják

Eliška Kerbachová

tttroy

Alžběta Burešová

Lukas Krol

Anna Marhoulová

Jiří Jaroš

Lukas Krol

Teodor Matejovič

Anice Heribanová

Anna Marhoulová

Lukas Krol

Adam Usupov

Patrícia Pat Čmiková

tttroy

Lukas Krol

Anna Marhoulová

tttroy

Lukas Krol

Lukas Krol

Vojtěch Woody Troják

Gabriela Plačková

Vojtěch Woody Troják

Eliška Kerbachová

Anice Heribanová

Ondřej Dufek

Mára Čmára

Ivan Svárovský

Vojtěch Woody Troják

Tereza Kovandová

Tereza Kovandová

Pavla Filip Navrátilová

Eliška Kerbachová

Lukas Krol

Anna Marhoulová

Lukas Krol

Tomáš Eder

Ivan Svárovský

Alžběta Burešová

Adam Usupov

Eva Matejovičová

Tereza Kovandová

Zora Pohlová

tttroy

Pavel Litvaj

Adam Usupov

Pavel Litvaj

Pavel Litvaj

Gabriela Plačková

Pavel Litvaj

Vojtěch Woody Troják

Pavel Litvaj

Anice Heribanová

Barbora Losová

Tomáš Eder

Daniel Kunst

Nico Law

Anna Marhoulová

Pavel Litvaj

Lukas Krol

tttroy

Pavel Litvaj

slakinglizard

Tomáš Eder

Ivan Svárovský

Vojtěch Woody Troják

Roman Kelbich

Jana Vlková

Jiří Jaroš

Patrícia Pat Čmiková

Eliška Kerbachová

Anice Heribanová

Vojtěch Woody Troják

Tomáš Eder

Tereza Kovandová

Ivan Svárovský

Lukas Krol

Lukas Krol

Ivan Svárovský

Lukas Krol

Lukas Krol

Alžběta Burešová

Gabriela Plačková

Teodor Matejovič

Jiří Jaroš

Tereza Kovandová

Pavel Litvaj

Jana Vlková

Vojtěch Woody Troják

Pavla Filip Navrátilová

Ondřej Dufek

Anice Heribanová

Tomáš Eder

tttroy

Barbora Losová

Patrícia Pat Čmiková

Adam Usupov

Ivan Svárovský

Zora Pohlová

Roman Kelbich

Eliška Kerbachová

Daniel Kunst

Eva Matejovičová


THE SHINING is property of Warner Bros.
We claim no ownership of any of the underlying material.© 2018 Blund